Försäkra dig om att pengar finns

Det finns flera alternativ att ordna så att det finns pengar till en begravning. Det vanligaste är att pengar tas ur dödsboet, d v s den avlidnes efterlämnade tillgångar. Det innebär att de efterlevande kan bestämma begravningens omfattning, om den avlidne inte har nedtecknat sina önskemål i t ex Livsarkivet.
Vill man vara säker på att en viss summa pengar finns avsatta för den egna begravningen, vad som än händer, tecknar man en begravningsförsäkring.