Hur ska gravstenen se ut?

Ett av de önskemål man bör ge uttryck för i god tid är vilken sorts gravsten man vill ha. Skriften "Stenar berättar" är tänkt som en inspirationskälla inför det valet. Att åstadkomma en sten som berättar en historia behöver varken vara en fråga om stor skaparkraft eller slöseri med pengar. Välkommen in och hämta ditt exemplar av skriften ”Stenar berättar”, så kanske du kan räta ut ännu ett frågetecken den dagen du inte längre kan berätta hur du vill ha det.