Med omtanke om de dina

Att planera inför sin egen bortgång kan kännas underligt när man är mitt i livet. Men det är faktiskt då du bör göra det och du ska se det som en omtanke om dina efterlevande.
Omtanken att inte lämna anhöriga och vänner i osäkerhet om dina önskemål den dag då du inte längre kan ge uttryck för dem själv.

Omtanken att alla kostnader för din begravning är garanterade – vad som än händer.